+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Beijer Ref

tt coil ägs av det svenska företaget GL Beijer AB och ingår därmed i Beijer Ref koncernen.

Beijer REF koncernen är en ledande europeisk kylgrossist som även har produktion av värmeväxlare. Beijer-REF är en av Europas största leverantörer av komponenter och system till kylapplikationer t.ex. luftkonditionering, utrustning för kommersiell och industriell kylning mm.

Kylgrossister och fabriker

Koncernen opererar inom två affärsområden: Kylgrossistverksamhet och produktion av värmeväxlare i egna fabriker.

Produkter

Beijer REF erbjuder kunderna ett brett sortiment av kylapplikationer med ca 15 000 olika artiklar, härunder ett stort antal välkända varumärken samt produkter från egna fabriker.

Beijer REF fortsätter att erbjuda kunderna ett brett sortiment av välkända varumärken av god kvalitet och med en hög servicenivå.

Visit Beijer REF´s hemsida.