+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Cirkulär kanalansl. (klass C)CW

Cirkulär kanalansl. (klass C)CW

Våra kylbatterier av typen CW med cirkulär kanalanslutning har kylvatten som energibärare och används för att kyla ventilationsluften i ett ventilationssystem.

CW kan också används för att individuellt kyla enskilda rum eller zoner. För reglering av rums- eller tilluftstemperaturen kompletteras kanalkylaren med regulatorer, givare, ställdon, ventiler och frysskyddsreglering.

7 standardstorlekar
Rund kanalanslutning med gummitätning
Hölje av aluzinkbehandlad stålplåt, AZ 185
Öppningsbar lucka för inspektion och rengöring
Rostfri dropplåda för kondensvatten
Täthetsklass C enl EN 15727

Nedan följer en detaljerad översikt över de 7 storlekarna vi lager typ CW:

Kylbatterier