+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Kvalitetspolicy

Det är tt coils målsättning att framstå som en kompetent och kvalitetsmedveten leverantör av kvalitetsprodukter som lever upp till kundernas förväntningar. Detta gäller överensstämmelse med krav på design, prestanda och leveranssäkerhet.

Vi strävar löpande efter kvalitetsförbättringar och denna målsättning ingår som ett väsentligt element i alla beslut.

För att kontinuerligt uppnå dessa mål ska följande punkter uppfyllas:

  1. Medarbetarna ska vara yrkesmässigt välutbildade och motiverade.
  2. Samarbetet med våra leverantörer ska vara nära och förtroligt för att säkra en löpande kvalitetsförbättring av levererade varor.
  3. Nya uppdrag ska värderas noga för att säkra nödvändig designkvalifikation och kapabilitet.
  4. Ledningen ska medverka till att mål och handlingsplaner upprättas, synliggörs och följs.
  5. Det ska finnas en löpande uppföljning gällande kvalitet och leveranssäkerhet.

Peter Dybdahl, adm. direktør