+45 98 159 500   | tt-coil@tt-coil.dk

Miljöpolicy

tt coil strävar efter att utöva sina aktiviteter under största möjliga hänsynstagande till miljön, så att våra produkter tillverkas och används på ett sätt som är så effektivt och miljöriktigt som möjligt.

Konkret betyder det följande:

Produktion

Under hänsynstagande till våra kunders krav och önskemål strävar vi efter att val av material och teknologier sker utifrån överväganden som visar respekt miljön och som minimerar miljöpåverkan under både produktion, transport och drift.

Vi vill även påverka våra leverantörer att utveckla och leverera varor och tjänster som överensstämmer med tt coil´s miljöpolitik.

Personal

Våra medarbetare motiveras och utbildas för att agera i överensstämmelse med tt coil´s miljöpolitik.

Energi

Vi strävar efter en effektiv resursanvändning genom utveckling av energieffektiva produkter.

Utveckling

Vi försöker minimera den påverkan på miljön som vår produktion och användningen av våra produkter kan orsaka genom förebyggande åtgärder samt konstanta förbättringar.

Kunder

Vi upprätthåller en löpande dialog med våra kunder om förbättringar av de miljömässiga aspekterna av våra aktiviteter.